to top

Er was er 1 jarig hoera hoera…../Happy Birthday to you!

Vorige week was het dan zover: Kaeilani is 2 geworden. En weer is ze een stapje verder in haar ontwikkeling tot een kleine dame (met PIT –> hoofdletters inderdaad). Waar ze vorig jaar nog net niet kon lopen en praten, kletst deze vernieuwde versie je de oren van je hoofd en haalt ze topsnelheden waar je je hart van vasthoudt wanneer ze met topsnelheid op haar loopmotor de woonkamer doorgaat. Verder maakt ze zinnen met verbindingswoorden, is ze verbaal geweld wanneer haar iets niet aanstaat maar heeft ze wel ontzettend veel humor :-).

Wat doe je dan om het te vieren? Leuke dingen! Zo zijn we op de datum van haar verjaardag gaan zwemmen en vierden we het feest in het weekend.

* Waar ze vorig jaar nog net niet kon lopen en praten, kletst deze vernieuwde versie je de oren van je hoofd

Met het zwemmen waren we in eerste instantie bang dat Kaeilani het eng zou vinden en er helemaal niks van wilde weten. (Isaiah was bij zijn eerste keer zwemmen namelijk heel erg terughoudend.) Eenmaal daar heeft ze ons het tegendeel gewezen. Ze vond het geweldig en wilde ook graag mee het ‘diepe’ water in. Dat heeft ze 1,5 volgehouden en daarna was het genoeg geweest. Ze was helemaal K.O.. Dit was dus een succes.

In het weekend hielden we het verjaardagsfeestje met familie. Met deze leeftijd beperkt het aantal kinderen zich voornamelijk tot het aantal neefjes en nichtjes in de familie. Zowel Amir en ik hebben niet veel vrienden met kleine kinderen en van vrienden zonder kinderen verwacht ik niet dat ze het leuk vinden om een kinderverjaardag te vieren. Dus die bespaar ik dan ook net zo lief (Ik kan het het ook mis hebben).

Note: Weet niet hoe ik het gemist hebt: 2th in plaats van 2nd->miniblunder. Gelukkig kan Kaeilani nog niet lezen.

 

Op het feestje waren de drukte de taart en uiteraard de cadeau’s de hoogtepunten voor de kleine dame. Het was lekker weer die dag, dus iedereen was in onze tuin te vinden. Onze dochter heeft een fiets, poppenwagen en verder nog veel kleding gekregen. Onze kinderen hebben genoeg speelgoed en spelen vaak ook liever met elkaar dan met speelgoed (dat is weer een ander onderwerp..)
Dat was in ieder geval een kort verslag van de tweede verjaardag van onze dochter. We hopen dat iemand het leuk vond om te lezen. Wij gaan nu weer op weg naar de volgende avonturen: 4e verjaardag van Isaiah en de basisschool. Mocht Iemand leuke verhalen/ervaringen/tips hebben? Dan horen wij die graag…
Until next time!
Volg me ook op Facebook, Instagram en Pinterest!

Last week was Kaeilani’s 2nd birthday. And again she has taken huge steps in her development in becoming a big girl (with ATTITUDE – That’s right! In capital letters). This new version of this toddler is someone who can run, who turns your ears red when she begins to talk (because she talks so much) and make you lose your socks (can I say this?) when she passes you by on her push bike. And when you think thats all…This girl makes advanced sentences, blows your ears away when she doesn’t get what she wants but on the other hand has such a sense of humor. :-).

Well what do you do to celebrate (any birthday)? Fun stuff! So on her exact birthday we went swimming and we held a party (with family) in the weekend.

* This new version of this toddler is someone who can run, who turns your ears red when she begins to talk (because she talks so much)

When we went to go swimming it did cross our minds that maybe Kaeilani wouldn’t enjoy it and maybe could be afraid. (Isaiah was a little hesitant went he went swimming for the first time.) Once we were there she proofed we were wrong to think this. She loved it and also wanted to go in ‘deep’ water. Finally we were there for 1,5 hours. She was K.O. So this was a succes.

In the weekend we had a little party with our family. With this age the amount of children at our parties is just restricted to the number of nieces and nephews in the family. Amir and I both don’t have a lot of friends who have little children and our expectation is that our friends without children do not enjoy kids birthday parties. So we’re not boring them with these things (But i could be wrong)

Note: I dont know how I didn’t see it earlier -> 2th instead of 2nd. Luckily Kaeilani doesn’t know how to read (yet).

The crowd, the cake and ofcourse the presents were the highlights of the birthdayparty. The weather was great so everyone went outside to the garden. Our daughter received a bike, a doll carriage and a lot of clothing. Our children have so much toys and often just rather play with each other (that’s another subject).
So this was the summary of our daughter’s birthdayparty. We hope at least someone enjoyed it. Now we are on our way to our next adventures: Isaiah’s 4th birthday and primary/elementary school. If someone wants to their stories/experiences our tips. Please feel free to share. We really would like to hear about it.
Until next time!
Follow me too on Facebook, Instagram and Pinterest!

Bron Foto’s /Sources Photo’s:
Life of Kaei

cefiraelvia

Leave a Comment